ภาษาไทย / English

เมล็ดมะขาม เสริมภูมิต้านทาน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

เมล็ดมะขาม เสริมภูมิต้านทาน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง จากบทความที่แล้วเราได้ทราบถึงประโยชน์ของเปลือกหุ้มเมล็กมะขามไปแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดมะขามกันบ้าง ซึ่งเมล็ดมะขามมีประโยชน์ ช่วยเสริมภูมิต้านทาน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง จากผลการวิจัยพบว่า เมล็ดมะขาม มีประโยชน์ ช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อสู้กับเชื้อไวรัส และยังยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วย ยืนยัน ไม่มีพิษต่อร่างกาย จากงานวิจัยของต่างประเทศหลายชิ้นที่ได้วิจัยเกี่ยวกับเมล็ดมะขาม พบว่า ในเนื้อเมล็ดมะขามมีไขมันและโพลีแซคคาไลด์ ซึ่งโพลีแซคคาไลด์นี้มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยมันจะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้น เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะเชื้อไวรัส นอกจากนี้ สารโพลีแซคคาไลด์ ยังเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานเหมือนน้ำตาลโมเลกุลคู่อย่างกลูโคส โดยจากการทดลองพบว่า เมล็ดมะขามสามารถรักษาภาวะเบาหวานของหนูทดลองได้ ส่วนเปลือกเมล็ดมะขามที่มีสีน้ำตาล มีสารแทนนินที่ไม่ละลายน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 35 สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้

Tag : Tamarind , Sweet Tamarind , มะขามหวานWebsite: http://www.tamarindkl.com/
Copyright 2006 © K.L.Interfood
All rights reserved.
58/76 MOO 3 TAMBOL KLONG KUEAR AMPER PARKKRED NONTHABURI 11120 THAILAND
TEL : 66(0)2-981-7731, 66(0)2-981-7732, 66(0)2-981-7737       FAX : DIAL 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com>