ภาษาไทย / English

 

New Product : New Product : New Product :  New Product : New Product

 
 
 
 

มะขามคลุก รสบ๊วย
น้ำหนักบรรจุ 400 กรัม
น้ำหนักรวมกล่อง 450 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ และสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10x14.5x9 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุกล่อง 32x46x30เซนติเมตร
จำนวนกล่องเล็กที่บรรจุในกล่องใหญ่ 27 กล่อง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง 10.80 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมกล่อง 11.80 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทรนเนอร์20 ฟุต 14,553กล่องเล็ก /539กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทรนเนอร์40 ฟุต 35,478 กล่องเล็ก /1,314 กล่องใหญ่

Copyright 2006 © K.L.Interfood          All rights reserved.
58/76 หมู่3 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-981-7731, 02-981-7732, 02-981-7737       โทรสาร : ต่อ 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com