ภาษาไทย / English

มะขามหวานฝักสดสีทอง เกรดเอ

น้ำหนักบรรจุ
:500 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:550 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 13x18.5x6.5 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 28x39x36 เซนติเมตร
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 10กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 11 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 12,120 กล่องเล็ก/606 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 29,520 กล่องเล็ก/1,476 กล่องใหญ่

มะขามหวานฝักสด ขันตี เกรดเอ

น้ำหนักบรรจุ
:500 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:550 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 13x18.5x6.5 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 28x39x36 เซนติเมตร
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 10กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 11 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 12,120 กล่องเล็ก/606 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 29,520 กล่องเล็ก/1,476 กล่องใหญ่

มะขามหวานขันตีแกะเปลือก อบแห้ง (มีเมล็ด)

น้ำหนักบรรจุ
:500 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:550 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 3.8x20.5x20.5 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 42x42x8 เซนติเมตร
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 12กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 13 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 11,544 กล่องเล็ก/481 กล่องใหญ่

มะขามคลุก รสดั้งเดิม และรสเผ็ดแซบ

น้ำหนักบรรจุ
:150 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:170 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: ถุงพลาสติก
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 13x22 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 28x39x36 เซนติเมตร
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 80 ถุง
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 12 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 44,480 ถุง/606 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 118,080 ถุง/1,476 กล่องใหญ่

มะขามแก้วเสวยบรรจุหลอด

น้ำหนักบรรจุ
:250 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:280 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กล่องพลาสติก
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 7.5x15 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 33x55x30 เซนติเมตร
จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกล่อง
: 51 หลอด
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 12.75 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 13.75 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 22,287 ถุง/437 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 54,348ถุง/1,065 กล่องใหญ่

มะขาวคลุก มีเมล็ด

น้ำหนักบรรจุ
:400 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:450 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กล่องกระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 10x14.5x9 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 32x46x30 เซนติเมตร
จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกล่อง
: 27 กล่อง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
:10.80 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
:11.80กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 14,553 กล่องเล็ก/539 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 35,478ถุง/1,314 กล่องใหญ่

มะขาม เสวย

น้ำหนักบรรจุ
:400 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:450 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กล่องกระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 10x14.5x9 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 32x46x30 เซนติเมตร<
จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกล่อง
: 27 กล่อง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 10.80กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 11.80 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 14,553 กล่องเล็ก/539 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 35,478ถุง/1,314 กล่องใหญ่

มะขามคลุก รสบ๊วย

น้ำหนักบรรจุ
:400 กรัม
น้ำหนักกล่อง
:450 กรัม
ภาษาบรรจุภัณฑ์
:ภาษาอังกฤษและสามารถเปลื่ยนภาษาตามประเทศของลูกค้า
ชนิดบรรจุภัณฑ์
: กล่องกระดาษ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
: 10x14.5x9 เซนติเมตร
ขนาดบรรจุดล่อง
: 32x46x30 เซนติเมตร<
จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อกล่อง
: 27 กล่อง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์รวมต่อกล่อง
: 10.80กิโลกรัม
น้ำหนักรวมต่อกล่อง
: 11.80 กิโลกรัม
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
: 14,553 กล่องเล็ก/539 กล่องใหญ่
ขนาดจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
: 35,478ถุง/1,314 กล่องใหญ่
Copyright 2006 © K.L.Interfood
All rights reserved.
58/76 หมู่3 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-981-7731, 02-981-7732, 02-981-7737       โทรสาร : ต่อ 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com