ภาษาไทย / English

  บริษัท เค แอล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 382 หมู่ 11 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทมะขามทุกชนิด ได้เล็งเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์มะขาม ในตลาดต่างประเทศที่มีความสนใจสินค้าชนิดนี้เป็นอันมาก โดยเฉพาะมะขามที่ประเทศไทยจะมีลักษณะเฉพาะคือ มีรสหวาน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะ แคลเซียมมีถึง28% ธาตุเหล็ก 4% บริษัทยังเล็งเห็นว่าถ้านำมาแปรรูปเพื่อที่จำหน่ายจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

  ดังนั้นด้วยความถนัดด้านการตลาด บริษัทจึงผลักดันผลิตภัณฑ์มะขามไปจำหน่ายยังหลายประเทศ โดยมีโรงงานผลิตซึ่งเป็นบริษัทในเครือชื่อ บริษัท เค.ซี.ฟ็ดแอนด์เบเวอเรจจำกัด เป็นโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ 5 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์

About K.L. Interfood Co., Ltd.     About K.L. Interfood Co., Ltd.

ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

  มะขามผักหวานพันธุ์สีทอง,สีชมภู และขันตี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งจำหน่ายในหลายประเทศ โดยเฉพาะแต่ละประเภทมีความแตกต่างในด้านรสชาติคือ สีทองมีรสชาติหวาน ส่วนขันตีและสีชมภู มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน การจำหน่าย เราจะจำหน่าย ตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบ่งตามรสชาติ และเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภค

  มะขามแปรรูป บริษัทจำหน่ายมะขามแก้ว มะขามคลุกห้ารส และมะขามเสวยไร้เมล็ด โดยบรรจุกล่อง400กรัม และถุงขนาด200กรัม 150 กรัม และ100กรัม บริษัทได้จำหน่ายสินค้าโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และขณะนี้ยังได้จัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศแล้ว บริษัทเล็งเห็นว่าควรจะทำการขยายตลาดเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

About K.L. Interfood Co., Ltd.    About K.L. Interfood Co., Ltd.    About K.L. Interfood Co., Ltd.

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  บริษัทให้ความสำคัญกับการบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะต้องมีสีสันสวยงาม ทนทานต่อการขนส่ง แล้วต้องเป็นตัวนำเสนอตราสินค้า ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายสินค้ามะขามฝักภายใต้แบรนด์ 888 แล้วมะขามแปรรูปภายใต้แบรนด์ KL และ Teddy Bear Tamarind บริษัทได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแตกต่างไปตามความต้องการของแต่ละตลาด ขณะนี้ทางบริษัทจำหน่ายสินค้าไปยังตะวันออกกลางภายใต้แบรนด์ NATCHA แทน Teddy Bear Tamarind เพราะเหตุผลที่ว่ารูปสัตว์รูปคน นำเสนอขัดต่อความเชื่อของศาสนาของประเทศตะวันออกกลาง

แหล่งจำหน่ายสินค้า

  บริษัทจำหน่าย 80% ในตลาดต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันบริษัทมันโยบายขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าเช่น BIG C และ LOTUS

About Tamarind    About Tamarind    About Tamarind

มาตราฐานผลิตภัณฑ์

  บริษัทได้รับการรับรองการผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณะสุขของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับคำรับรองจากสาธารณะสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเอกสารแนบของUSFDA บริษัทสามารถส่งสินค้าจากประเทศไทย ไปจำหน่ายยังประเทศอเมริกาไม่ต้องผ่านการตรวจสอบFDAอีก

About Tamarind


Copyright 2006 © K.L.Interfood          All rights reserved.
58/76 หมู่3 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-981-7731, 02-981-7732, 02-981-7737       โทรสาร : ต่อ 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com