ภาษาไทย / English

ติดต่อเรา

 
 
Contact K.L. Interfood Co.,Ltd.
 
 

Name:  

E-mail:  

Subject: 

                                                                             Message:

K.L.INTERFOOD CO.,LTD

58/76 หมู่3 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-981-7731, 02-981-7732, 02-981-7737
โทรสาร : ต่อ 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com

Copyright 2006 © K.L.Interfood          All rights reserved.
58/76 หมู่3 ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-981-7731, 02-981-7732, 02-981-7737       โทรสาร : ต่อ 16
E-MAIL : amy@tamarindkl.com, klfood@cscoms.com